Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Poliklinika Ružinov

Ponúkané služby: psychoterapia

Adresa:

Ulica: Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 07

E-mail: tibor.hrozan@gmail.com

Telefón: 02/48 27 96 85

Web: https://psychoterapia-bratislava.sk/

Spôsob platby: priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:14:05

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu