Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychologická ambulancia

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Zdravotné stredisko, Cementárenská 101/65
Mesto: Lietavská Lúčka
PSČ: 013 11

E-mail: vi.hudakova@gmail.com

Telefón: 0905 298 958

Web: https://www.lietavskalucka.sk/psychologicka-ambulancia.phtml?id3=75260

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 22:14:07

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu