Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
poruchy autistického spektra
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Centrum pre vývinové poruchy - CDD, s.r.o (Centre for Developmental Disorders)

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Kalinčiakova 29
Mesto: Trnava
PSČ: 91701

E-mail: info@cdd.sk

Telefón: +421 905 808 236

Web: https://cdd.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-04 18:37:17

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu