PhDr. Karolína Bednárová

Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

LEH, s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Jókaiho 29
Mesto: Lučenec
PSČ: 984 01

E-mail: ?

Telefón: +421 915818606, +421 474334016

Web: https://www.e-vuc.sk/bbsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/lucenec/ambulancia-klinickej-psychologie-lucenec-leh.html?page_id=94176

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 17:34:36

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu