Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

NZZ - AMB. KLIN. PSYCHOLÓGIE, PhDr. Gabriela Kernová

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Hviezdoslavova 27
Mesto: Kežmarok
PSČ: 060 01

E-mail: ?

Telefón: 0911/ 45 12 16

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1924&Itemid=365

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 23:04:39

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu