Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Mgr. Eva Klimová HEUReCA human resources consulting

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: Repašského 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 02

E-mail: heureca.job@gmail.com

Telefón: 0903 208 155

Web: www.heureca.sk

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu