Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

ZITAKO, s.r.o

Ponúkané služby: psychoterapia

Adresa:

Ulica: T. Vansovej 19
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: ?

E-mail: zitakosro@gmail.com

Telefón: 048/412 57 09, 0915 811 530

Web: https://www.psychoterapiabb.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:59

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu