Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Zdravotné stredisko, Zdravotnícka 1
Mesto: Stupava
PSČ: 900 31

E-mail: kristinovazuz@gmail.com

Telefón: +421 903 271 512

Web: https://zuzanakristinova.webnode.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:32:27

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40

E-mail: ?

Telefón: ?

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1948&Itemid=185

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu