Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, Trenčín, (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

Ponúkané služby: psychoterapia

Adresa:

Ulica: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 72

E-mail: eva.krivosudska@minv.sk

Telefón: +421 911 299910

Web: https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeut-karta?id=757

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu