Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Mgr. Silvia Kubaňová, klinická psychológia

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: J.Curie 730/5
Mesto: Poprad
PSČ: 058 01

E-mail: ?

Telefón: 0527723233

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1950&Itemid=365

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 23:04:51

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu