Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

VOXPSYCHÉ, s.r.o

Ponúkané služby: psychoterapia

Adresa:

Ulica: Nemocničná 1
Mesto: Veľký Krtíš
PSČ: 990 01

E-mail: kubisova@voxpsyche.eu

Telefón: 047/483 17 16, 483 04 21

Web: http://voxpsyche.eu

Spôsob platby: priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 22:16:08

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu