Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

ambulancia dopravnej a klinickej psychológie

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Bačíkova 5
Mesto: Košice
PSČ: 040 01

E-mail: skkuchtova25@gmail.com

Telefón: 0907 270 175

Web: https://dopravnypsychologkosice.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:26

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu