Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ambulancia klinickej psychológie - Eqiulibrium s.r.o.,Mgr. Jana Kyselicová

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Sotinská 1588
Mesto: Senica
PSČ: 905 01

E-mail: janakyselicova@hotmail.sk

Telefón: 0917 367 018

Web: https://www.zlatestranky.sk/firmy/Senica+Sotina/H271836/Mgr.+Jana+Kyselicov%C3%A1+Dopravn%C3%A1+a+klinick%C3%A1+psychol%C3%B3gia,+psychoterapia+v+Senici/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:19:19

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu