Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Ponúkané služby: poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: Ul.1.mája č. 898/2
Mesto: Šaľa
PSČ: 927 01

E-mail: cpppapsala@gmail.com

Telefón: 0948 353 380

Web: https://www.cpppapsala-sala.com/o-nas/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-04 19:25:06

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu