Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Mgr. Lenka LIPANOVÁ AKP – ambulancia klinickej psychológie

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Biela 2
Mesto: Košice
PSČ: 040 01

E-mail: lenkalipanova@yahoo.com

Telefón: 0915 964 497

Web: https://www.lenkalipanova.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:26

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu