Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: -
Mesto: Jaslovské Bohunice
PSČ: 919 30

E-mail: renata.margitfalvi@gmail.com

Telefón: 0903856552

Web: https://www.europskefirmy.sk/partner/phdr__renata_margitfalviov____gnozis_zdru_enie_psychol_gov/sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:19:19

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu