Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Mgr. Lucia Medvecká - MEDDUX s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Tomašíkova 8
Mesto: Košice
PSČ: 040 01

E-mail: ?

Telefón: 0903 553 363

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1835&Itemid=365

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:26

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu