Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch

Ponúkané služby: poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: Janka Kráľa 1
Mesto: Topoľčany
PSČ: 955 01

E-mail: dictopolcany@gmail.com

Telefón: +421 904 280 846

Web: https://www.dictopolcany.sk/odborny-tim/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:00:34

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu