Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

ambulancia klinickej psychológie

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Kuzmányho 204/16
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401

E-mail: ?

Telefón: +421 484156056

Web: https://www.e-vuc.sk/bbsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/banska-bystrica/ambulancia-klinickej-psychologie-banska-bystrica-phdr.-erika-mesikova.html?page_id=96005

Spôsob platby: VŠZP, Union

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:59

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu