Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ars Viae, s.r.o.

Ponúkané služby: psychoterapia

Adresa:

Ulica: Pluhová 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 03

E-mail: info@arsviae.sk

Telefón: +421 948 135 395

Web: http://klinickypsycholog.sk/

Web: ?

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu