Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: ZZS, objekt č. 61
Mesto: Jaslovské Bohunice
PSČ: 91931

E-mail: daniela.markuskova@gmail.com

Telefón: 0905/ 360 220

Web: https://www.gnostiksro.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:19:19

Ponúkané služby: ?

Adresa:

Ulica: Štúrova 1234
Mesto: Vráble
PSČ: ?

E-mail: ?

Telefón: +421 (0)905 502 246

Web: https://www.gnostiksro.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 19:59:34

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu