Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psycholux s.r.o - Pezinok

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Kollárova 1
Mesto: Pezinok
PSČ: ?

E-mail: terapeutka@psycholux.sk

Telefón: 0905 205 109

Web: http://www.psycholux.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 20:43:06

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu