Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Monika Navrátilová, Ružomberok, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN)

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Gen. Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426

E-mail: ?

Telefón: ?

Web: https://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/ruzomberok/ambulancia-klinickej-psychologie-phdr.-monika-navratilova-ruzomberok-ustredna-vojenska-nemocnica-snp-ruzomberok-fn.html?page_id=76655

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 20:40:06

PSYCHOLÓG, PhDr. Monika Navrátilová, s.r.o.

Ponúkané služby: ?

Adresa:

Ulica: Nám. A. Hlinku 35
Mesto: Ružomberok
PSČ: 034 01

E-mail: navratilova.mona@gmail.com

Telefón: 0907 872 494

Web: https://www.zzz.sk/zariadenie/3630-psycholog-phdr-monika-navratilova-sro

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 20:40:10

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu