Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Stocklova 19
Mesto: Bardejov
PSČ: 085 01

E-mail: ?

Telefón: 0905832099

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=1811&Itemid=185

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:40:50

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu