Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

CPPPaP v Šali

Ponúkané služby: psychoterapia

Adresa:

Ulica: Ul.1.mája č. 898/2
Mesto: Šaľa
PSČ: 92701

E-mail: cpppapsala@gmail.com

Telefón: 031/7705464, mobil 0948 353 380

Web: https://www.cpppapsala-sala.com/o-nas/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 20:33:41

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu