Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Nemocnica akad. L. Dérera

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Limbová 5
Mesto: Bratislava
PSČ: 83305

E-mail: ?

Telefón: 0915109831

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2014&Itemid=365

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu