Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

CPPPaP

Ponúkané služby: poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: Nám. Matice slovenskej 8
Mesto: Žiar nad Hronom
PSČ: 96501

E-mail: centrumporadenstvazh@gmail.com

Telefón: 045 6732 280, 045 672 66 10

Web: https://www.zoznam.sk/firma/2816793/Centrum-pedagogicko-psychologickeho-poradenstva-a-prevencie-Ziar-nad-Hronom

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-06-27 22:49:00

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu