Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

K.P. HARMONY, s.r.o

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Jarková 42
Mesto: Prešov
PSČ: 080 01

E-mail: phdr.petrovak@gmail.com

Telefón: tel.: 051/ 77 21 267, mobil: 0903 507 958

Web: http://www.kpharmony.sk/

Spôsob platby: priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:00

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu