Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Župné námestie 9
Mesto: Bratislava
PSČ: ?

E-mail: atalanga@atalanga.sk

Telefón: +421 911 255 266

Web: http://www.psychoterapeut.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-06-27 22:48:53

Aalanga - stredisko psychologických skužieb

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Kamenná 22
Mesto: Piešťany
PSČ: ?

E-mail: atalanga@atalanga.sk

Telefón: +421 911 255 266

Web: http://www.psychoterapeut.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:19:19

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu