Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PSYCHOPED, s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Rumanova 4 Mesto:
Mesto: Prešov
PSČ: 080 01

E-mail: ?

Telefón: 051/ 77 16 503

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2049&Itemid=185

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:00

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu