Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PaedDr. Mgr. Klaudia Šanková - ViaDia s. r. o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Hodžova 1501/20
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 01

E-mail: k.sankova@mail.t-com.sk

Telefón: 0903 266 858

Web: https://www.azet.sk/firma/755756/paeddr-mgr-klaudia-sankova-viadia-s-r-o/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:09:19

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu