Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PhDr. Milan Sedláček, Klinický Psychológ

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Hviezdoslavova 8
Mesto: Rimavská Sobota
PSČ: 979 01

E-mail: sedlacekmilan@zoznam.sk

Telefón: 0903/ 507 959, 047/ 5631 961

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2055&Itemid=185

Web: https://www.zzz.sk/zariadenie/4392-ambulancia-klinickej-psychologie-phdr-milan-sedlacek

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 23:05:13

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu