Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Aklip s.r.o. - ambulancia klinickej psychológie

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Tajovského 539/12
Mesto: Žiar nad Hronom
PSČ: 965 01

E-mail: info@drbrasenova.sk

Telefón: 045/6722572

Web: https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeut-karta?id=37

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-12 09:53:16

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu