Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychologička PhDr. Slavka Sokáčová

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Svätoplukova 12
Mesto: Prešov
PSČ: 080 01

E-mail: slavka.sokacova@gmail.com

Telefón: 0908 800 028

Web: https://www.klinickapsychologiapresov.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:00

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu