Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Spojená škola Mudroňova, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Mudroňova 1
Mesto: Nitra
PSČ: 949 01

E-mail: csppmudronovanr@gmail.com

Telefón: 0903 532 197

Web: https://ssmudronova.edupage.org/a/cspp?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1JnN1YnBhZ2U9MA%3D%3D

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:43

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu