Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PhDr. Katarína Budinská - Brainfitness, s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Komárňanská ulica č.63
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 940 01

E-mail: brainfitness.budinska@gmail.com

Telefón: +421 (0)903 263 143

Web: http://www.brainfitness.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 17:43:23

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu