Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

CENTRUM OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Tolstého 18
Mesto: Košice
PSČ: 040 01

E-mail: luciaistvanikova@cor.sk

Telefón: +421 915 961 770

Web: https://cor.sk/o-nas/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:26

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu