Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Areál psychiatrickej nemocnice Stráňany
Mesto: Michalovce
PSČ: 071 01

E-mail: ?

Telefón: 056/ 68 18 213

Web: www.pnmi.sk

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:21:51

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu