Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychologické centrum Banská Bystrica

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Robotnícka 6
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: ?

E-mail: psychologickecentrum@gmail.com

Telefón: 0904 511950

Web: https://psychologickecentrum-bb.webnode.sk/products/phdr-richard-wolt-phd-/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-04 18:24:38

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu