Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: ul. Dr. Janského č. 4
Mesto: Žiar nad Hronom
PSČ: 965 01

E-mail: emil.bulla@gmail.com

Telefón: 0907 853 116

Web: http://psychologzh.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:15:56

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu