Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PhDr. Ľubica Zibrínová - Centrum klinicko - psychologickej starostlivosti, s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Majakovského 5
Mesto: Prešov
PSČ: 080 01

E-mail: lubica.zibrinova@gmail.com

Telefón: 051 / 773 14 60, 0918 535 658

Web: https://www.azet.sk/firma/405224/phdr-lubica-zibrinova-centrum-klinicko-psychologickej-starostlivosti-s-r-o/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:00

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu