Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

EMPATIA - psychologická ambulancia s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Hlavná 35
Mesto: Vráble
PSČ: 952 01

E-mail: ?

Telefón: +421 915 427 913

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2135&Itemid=365

Spôsob platby: VŠZP

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:22:20

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu