Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

CPPPaP BA IV

Ponúkané služby: poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: Fedákova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: ?

E-mail: klinovska.poradenstvo4@gmail.com

Telefón: ?

Web: https://psychologickeporadenstvo.sk/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu