Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Katedra psychológie univerzita sv CaM, Filozofická fakulta

Ponúkané služby: ?

Adresa:

Ulica: ?
Mesto: Trnava
PSČ: ?

E-mail: ?

Telefón: ?

Web: http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-26 22:19:19

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu