Info & Zameranie

Ponúkam spoluprácu a podporu pri tvorivom hľadaní nových riešení a perspektív v rôznych životných situáciách a medzníkoch, ako je napríklad prechod na rodičovstvo a zmena rodinnej dynamiky, výchovné problémy a problémové správanie dieťaťa, voľba (alebo zmena) kariéry, životná spokojnosť, hľadanie svojho miesta v živote, sebahodnota, spracovanie a uvoľnenie blokujúcich či zablokovaných emócií, práca s vnútorným dieťaťom, liečenie duševných zranení. Keďže každý/á a z nás je jedinečný, pri sprevádzaní sa opieram o holistický model, ktory integruje rôzne terapeutické metódy, ako napríklad práca s terapeutickými kartami, psychodráma, práca s telom, bodynamic, či empatický rozhovor.
Rodinná terapia
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
depresie úzkosti trauma rodinné vzťahy závislosti sebapoškodzovanie poruchy osobnosti smútkové poradenstvo
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Peterská 8
Mesto: Bratislava
PSČ: ?

E-mail: katarina@matase.sk

Telefón: 0944423303

Web: www.polepsovna.sk

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: áno

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu