Info & Zameranie

Je psychologička, absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii, ktorú využíva najmä v poradenstve s deťmi a dospelými so zdravotným znevýhodnením. (viasua.sk)
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Špecializuje sa na prácu s klientmi s poruchami z autistického sprektra a s ich rodinami. Vo svojej práci využíva najmä naratívny prístup. Venuje sa tiež nácviku sociálnych a komunikačných zručností, rodinnej terapii, oblasti rozvíjania vlastných zdrojov a prevencii. (viasua.sk)
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

ViaSua

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: ?
Mesto: Košice
PSČ: ?

E-mail: marecakova.machovska.viasua@gmail.com

Telefón: +421 (0) 908 618 375

Web: http://viasua.sk/nas-tim/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-04 18:59:56

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu