Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia

Adresa:

Ulica: budova Podnikateľského centra Pražská 2
Mesto: Košice
PSČ: 040 11

E-mail: d.leczova@gmail.com

Telefón: 0905 272 518

Web: http://psychologickaambulancia.sk

Spôsob platby: Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:26

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu