Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Psychologická ambulancia pre deti a dorast

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Vojtecha Spanyola 43
Mesto: Žilina
PSČ: 01001

E-mail: ?

Telefón: +421 0415110238

Web: ?

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:21

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu