Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychosomatic s.r.o.

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Partizánska 2
Mesto: Bratislava
PSČ: ?

E-mail: dasaciprichova@gmail.com

Telefón: 0915744730

Web: http://www.psyche.sk/web/index.php/zoznam-odbornikov/userprofile/dciprichova

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu