Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychosociálne centrum

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Vajanského 21 (Prešov)
Mesto: Prešov, Vranov n./ Topľou, Svidník
PSČ: 080 01

E-mail: psychocentrum@psychocentrum.sk

Telefón: 051 / 770 3773, 0918 406 297

Web: http://www.psychocentrum.sk/sk/

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:00

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu